Madaliński

BioTec™ - Biologiczne oczyszczalnie ścieków

BioTec to jednozbiornikowa oczyszczalnia ścieków przeznaczona dla miejsc bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. Unikatowa technologia złóż zraszanych gwarantuje stabilną pracę bez skomplikowanych urządzeń, pomp, dyfuzorów i elektrozaworów.


Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z bardzo mocnego materiału GRP- żywicy poliestrowej wzmocnionej włoknem szklanym.

Madaliński

Zasada działania

Pracująca w technologii złóż zraszanych oczyszczalnia ścieków BioTec wykorzystuje procesy oczyszczania mechanicznego i biologicznego w jednym zbiorniku:

• Frakcje stałe oraz tłuszcze są zatrzymywane w dwukomorowym osadniku wstępnym. Pozostają tam do czasu jego opróżnienia.
• Pozbawione elementów stałych płynne ścieki zostają podnoszone do górnej części zbiornika, gdzie w trybie ciągłym są przepuszczane przez złoże. Tam wytwarza się warstwa czynnych biologiczne bakterii.
• Oczyszczone ścieki trafiają do osadnika wtórnego, skąd grawitacyjnie lub ciśnieniowo (opcja) zostają odprowadzone do odbiornika: do gruntu lub cieku wodnego.

Urządzenia zostały zaprojektowane do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych i osiągnięcia następujących parametrów na odpływie: 20mg/l BZT5, 30mg/l zawiesiny oraz 20 mg/l amoniaku.

Madaliński

Użytkowanie

Technologia BioTec nie wymaga stosowania bakterii oraz dowożenia osadu czynnego, przez co czynności konserwacyjne ograniczone są do minimum.

Aby zminimalizować koszty eksploatacji długoterminowej i ilość podzespołów eksploatacyjnych, w urządzeniu nie zastosowano podzespołów jak dyfuzory, elektrozawory sterujące i pompy.

Madaliński

Oczyszczalnię ścieków BioTec można stosować w dowolnych warunkach gruntowo-wodnych. Monolityczna konstrukcja gwarantuje całkowitą szczelność.
W przypadku instalacji przy wysokim poziomie wód gruntowych zaleca się stosowanie zintegrowanej pompowni.

Urządzenia zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium zgodnie z normą PN-EN:12566-3+A2:2013, dzięki czemu produkt uzyskał europejski certyfikat CE.

Korzyści płynące z posiadania oczyszczalni BioTec:
• Niski koszt pozbycia się ścieków.
• Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych.
• Ochrona naturalnych zasobów wodnych.

Madaliński