Madaliński

Kingspan Oczyszczalnia BioDisc®

Od ponad 60 lat Kingspan projektuje i wytwarza nowatorskie rozwiązania, umożliwiające efektywne zarządzanie ściekami. Nasza firma opracowała pierwszy na świecie osadnik gnilny, wykonany z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP) oraz chroniony patentem system oczyszczania ścieków BioDisc® oparty o technologię złóż obrotowych.


Oczyszczalnia Kingspan BioDisc® to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. Wersja przydomowa dedykowana jest dla zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 18 osób. Opatentowana technologia obrotowych złóż biologicznych zapewnia wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń. Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.

BioDisc® Zalety

– Wysoka skuteczność przy nieregularnym dopływie
– Minimalizacja czynności obsługowych
– Ograniczenie powstania nieprzyjemnego zapachu ze względu na brak mechanicznego napowietrzania
– Cicha praca wskutek zastosowania niskoobrotowego silnika
– Niezwykle solidny zbiornik o dużej masie
– Opatentowany system dawkowania ścieków
– Mała awaryjność wynikająca z małej ilości elementów eksploatacyjnych
– niespotykana odporność na aplikowanie chemii domowej ze względu na największy występujący na rynku osadnik wstępny

Madaliński

BioDisc® Jak To Działa?

Podstawę działania każdego systemu Kingspan BioDisc® stanowi technologia RBC (ang. Rotating Biological Contactor – obrotowe złoże biologiczne).

W procesie tym stosuje się dyski polipropylenowe, mocowane w zbiornikach na obrotowym stalowym wale. Wał jest powoli obracany przez motoreduktor o niskim poborze energii. Na dyskach osadzają się bakterie tlenowe występujące w ściekach.
W kolejnym etapie zachodzi naturalny rozkład zanieczyszczeń opisany poniżej.

1.OSADNIK WSTĘPNY
Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy oraz opadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają grawitacyjnie do pierwszej strefy ze złożem obrotowym.

2. PIERWSZA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH
W tej części ścieki poddawane są działaniu błony biologicznej, powstałej na powierzchni ruchomego złoża. Błonę stanowią mikroorganizmy tlenowe, które pobierają ze ścieków m.in. substancje organiczne, a będąc nad zwierciadłem ścieków, tlen. Następnie podczyszczone ścieki dawkowane są w takiej samej ilości, poprzez system kubeczków, do drugiej strefy złóż obrotowych.

3. DRUGA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH
W drugiej strefie biologicznej ścieki są finalnie doczyszczane na obrotowym złożu. Dzięki ich dawkowaniu, uzyskujemy równowagę hydrauliczną, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Proces jest automatyczny, a ilość błony dopasowuje się do ilości i składu ścieków.

4. OSADNIK WTÓRNY
Nadmiar błony biologicznej w sposób grawitacyjny trafia z powierzchni złoża do osadnika wtórnego, gdzie gromadzi się na dnie. Pozostała, oczyszczona ciecz wypływająca ze zbiornika oczyszczalni może zostać odprowadzona np. do rzeki lub gruntu.

Korzyści płynące z posiadania oczyszczalni BioDisc®

– Niski koszt pozbycia się ścieków
– Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych
– Ochrona naturalnych zasobów wodnych i gruntowych

Zróżnicowana oferta obejmuje rozwiązania do zastosowań przydomowych, komercyjnych i przemysłowych.