Oczyszczalnie biologiczne Bioficient

KINGSPAN
OCZYSZCZALNIA BIOFICIENT


To niezawodne i wydajne rozwiązanie dedykowane gospodarstwom domowym pozbawionym dostępu do kanalizacji. Przeznaczona jest ona do zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 30 osób. Przy oczyszczalniach do 6RLM zbiornik wykonany jest z wysokiej jakości polietylenu, natomiast większe jednostki wykonane są z GRP (żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym). Innowacyjny proces oczyszczania z podwójnym bioreaktorem tlenowym zapewnia wysoką skuteczność, również przy nieregularnym dopływie ścieków.

Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.


Korzyści płynące z posiadania oczyszczalni BioFicient

❱ Niski koszt pozbycia się ścieków
❱ Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych 
❱ Ochrona naturalnych zasobów wodnych i gruntowychWYSOKA WYDAJNOŚĆ

– w BioFicient zastosowano innowacyjną technologię oczyszczania z podwójnym bioreaktorem tlenowym, zapewniającą wysoką skuteczność przy zmiennym dopływie ścieków

PROFESJONALNY DOBÓR I MONTAŻ

– dobierzemy właściwe rozwiązanie dla Twoich potrzeb oraz kompleksowo przeprowadzimy proces montażu

BIOFICIENT
Jak to działa?

KROK 1

Ścieki surowe dopływają grawitacyjnie do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy, oraz opadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają do pierwszego z dwóch bioreaktorów tlenowych ze złożem biologicznym.

KROK 2

Substancje organiczne oraz chemiczne oczyszczane są przez biomasę pokrywającą złoże. Składa się ona z mikroorganizmów tlenowych otrzymujących tlen poprzez mechaniczne wtłaczanie powietrza przez dmuchawy i dyfuzory rurowe. Ścieki stykają się z ruchomym, mieszanym złożem, dzięki czemu poddawane są działaniu biomasy. Dalej dopływają do drugiej biosfery tlenowej w celu doczyszczenia.
Nadmierna biomasa wymywana jest w formie stałej do osadnika wtórnego.

KROK 3

W osadniku wtórnym następuje oddzielenie nadmiernej biomasy, która opada na dno tworząc osad, od oczyszczonej cieczy. Osad z dna jest cyklicznie recyrkulowany do osadnika wstępnego w celu doczyszczenia, natomiast oczyszczona ciecz wypływa grawitacyjnie do odbiornika, jakim może być ciek wodny lub grunt.

KROK 4
(tylko opcja IPS)

Oczyszczona ciecz wpływa grawitacyjnie do dodatkowej komory, w której znajduje się wysokosprawna pompa pływakowa. Po osiągnięciu określonego poziomu wypompowuje ciśnieniowo oczyszczoną ciecz.

Typoszeregi oczyszczalni obejmują kilka wielkości; od rozwiązań dla pojedynczych gospodarstw domowych do budownictwa wielorodzinnego. Do wyboru posiadamy różne opcje zagłębienia dopływu, w zależności od zagłębienia rury kanalizacyjnej. Nasz zespół doradzi przy prawidłowym doborze, a autoryzowany instalator dokona kompleksowej wyceny inwestycji.

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE

– oczyszczalnia BioFicient z 4 komorami, złożem, układem napowietrzającym, 
– zielony właz z tworzywa, wyposażony w zamki
– szyjka wznośna umożliwiająca płynne dopasowanie głębokości i posadowienia,
– zielona obudowa do sprężarki,
– sprężarka wraz z niezbędną automatyką,
– przewody napowietrzające

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

W miejsce zielonej obudowy do sprężarki, istnieje możliwość zamówienia obudowy wyposażonej w drzwi oraz półkę.

NOWOŚĆ

W ofercie długo wyczekiwana oczyszczalnia z zestawem napowietrzającym w zbiorniku.

Więcej zdjęć oraz aktualne informacje znajdziesz na naszym FB  KLIKNIJ TUTAJ BY PRZEJŚĆ