Madaliński

KINGSPAN OCZYSZCZALNIA BIOFICIENT

To niezawodne i wydajne rozwiązanie dedykowane gospodarstwom domowym pozbawionym dostępu do kanalizacji. Przeznaczona jest ona do zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 30 osób. Przy oczyszczalniach do 6RLM zbiornik wykonany jest z wysokiej jakości polietylenu, natomiast większe jednostki wykonane są z GRP (żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym). Innowacyjny proces oczyszczania z podwójnym bioreaktorem tlenowym zapewnia wysoką skuteczność, również przy nieregularnym dopływie ścieków. Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.


Typoszeregi oczyszczalni obejmują kilka wielkości; od rozwiązań dla pojedynczych gospodarstw domowych do budownictwa wielorodzinnego. Do wyboru posiadamy różne opcje zagłębienia dopływu, w zależności od zagłębienia rury kanalizacyjnej. Nasz zespół doradzi przy prawidłowym doborze, a autoryzowany instalator dokona kompleksowej wyceny inwestycji.

Madaliński

BIOFICIENT Jak to działa?

KROK 1 - Ścieki surowe dopływają grawitacyjnie do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy, oraz opadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają do pierwszego z dwóch bioreaktorów tlenowych ze złożem biologicznym.

KROK 2 - Substancje organiczne oraz chemiczne oczyszczane są przez biomasę pokrywającą złoże. Składa się ona z mikroorganizmów tlenowych otrzymujących tlen poprzez mechaniczne wtłaczanie powietrza przez dmuchawy i dyfuzory rurowe. Ścieki stykają się z ruchomym, mieszanym złożem, dzięki czemu poddawane są działaniu biomasy. Dalej dopływają do drugiej biosfery tlenowej w celu doczyszczenia. Nadmierna biomasa wymywana jest w formie stałej do osadnika wtórnego.

KROK 3 - W osadniku wtórnym następuje oddzielenie nadmiernej biomasy, która opada na dno tworząc osad, od oczyszczonej cieczy. Osad z dna jest cyklicznie recyrkulowany do osadnika wstępnego w celu doczyszczenia, natomiast oczyszczona ciecz wypływa grawitacyjnie do odbiornika, jakim może być ciek wodny lub grunt.

KROK 4 (tylko opcja IPS) - Oczyszczona ciecz wpływa grawitacyjnie do dodatkowej komory, w której znajduje się wysokosprawna pompa pływakowa. Po osiągnięciu określonego poziomu wypompowuje ciśnieniowo oczyszczoną ciecz.

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE
– oczyszczalnia BioFicient z 4 komorami, złożem, układem napowietrzającym,
– zielony właz z tworzywa, wyposażony w zamki,
– szyjka wznośna umożliwiająca płynne dopasowanie głębokości i posadowienia,
– zielona obudowa do sprężarki,
– sprężarka wraz z niezbędną automatyką,
– przewody napowietrzające,

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
W miejsce zielonej obudowy do sprężarki, istnieje możliwość zamówienia obudowy wyposażonej w drzwi oraz półkę.

Madaliński

Kingspan Oczyszczalnia BioDisc®

Od ponad 60 lat Kingspan projektuje i wytwarza nowatorskie rozwiązania, umożliwiające efektywne zarządzanie ściekami. Nasza firma opracowała pierwszy na świecie osadnik gnilny, wykonany z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP) oraz chroniony patentem system oczyszczania ścieków BioDisc® oparty o technologię złóż obrotowych.


Oczyszczalnia Kingspan BioDisc® to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. Wersja przydomowa dedykowana jest dla zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 18 osób. Opatentowana technologia obrotowych złóż biologicznych zapewnia wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń. Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.

BioDisc® Zalety

– Wysoka skuteczność przy nieregularnym dopływie
– Minimalizacja czynności obsługowych
– Ograniczenie powstania nieprzyjemnego zapachu ze względu na brak mechanicznego napowietrzania
– Cicha praca wskutek zastosowania niskoobrotowego silnika
– Niezwykle solidny zbiornik o dużej masie
– Opatentowany system dawkowania ścieków
– Mała awaryjność wynikająca z małej ilości elementów eksploatacyjnych
– niespotykana odporność na aplikowanie chemii domowej ze względu na największy występujący na rynku osadnik wstępny

Madaliński

BioDisc® Jak To Działa?

Podstawę działania każdego systemu Kingspan BioDisc® stanowi technologia RBC (ang. Rotating Biological Contactor – obrotowe złoże biologiczne).

W procesie tym stosuje się dyski polipropylenowe, mocowane w zbiornikach na obrotowym stalowym wale. Wał jest powoli obracany przez motoreduktor o niskim poborze energii. Na dyskach osadzają się bakterie tlenowe występujące w ściekach.
W kolejnym etapie zachodzi naturalny rozkład zanieczyszczeń opisany poniżej.

1.OSADNIK WSTĘPNY
Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy oraz opadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają grawitacyjnie do pierwszej strefy ze złożem obrotowym.

2. PIERWSZA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH
W tej części ścieki poddawane są działaniu błony biologicznej, powstałej na powierzchni ruchomego złoża. Błonę stanowią mikroorganizmy tlenowe, które pobierają ze ścieków m.in. substancje organiczne, a będąc nad zwierciadłem ścieków, tlen. Następnie podczyszczone ścieki dawkowane są w takiej samej ilości, poprzez system kubeczków, do drugiej strefy złóż obrotowych.

3. DRUGA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH
W drugiej strefie biologicznej ścieki są finalnie doczyszczane na obrotowym złożu. Dzięki ich dawkowaniu, uzyskujemy równowagę hydrauliczną, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Proces jest automatyczny, a ilość błony dopasowuje się do ilości i składu ścieków.

4. OSADNIK WTÓRNY
Nadmiar błony biologicznej w sposób grawitacyjny trafia z powierzchni złoża do osadnika wtórnego, gdzie gromadzi się na dnie. Pozostała, oczyszczona ciecz wypływająca ze zbiornika oczyszczalni może zostać odprowadzona np. do rzeki lub gruntu.

Korzyści płynące z posiadania oczyszczalni BioDisc®

– Niski koszt pozbycia się ścieków
– Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych
– Ochrona naturalnych zasobów wodnych i gruntowych

Zróżnicowana oferta obejmuje rozwiązania do zastosowań przydomowych, komercyjnych i przemysłowych.